Notifications

Instruction / அறிவிப்பு

Candidates can download Salesman application form in this website and apply offline only for the post of Salesman as per the Notification given Below

பொதுவிநியோகத்திட்ட விற்பனையாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் இந்த இணையதளத்தில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில்  விண்ணப்பப் படிவத்தினைப் பதிவிறக்கம் செய்து ஆப்லைனில் (Offline) மட்டும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

Advertisement Number 022020
Name of the Post நியாயவிலைக்கடை விற்பனையாளர்
No Of Vacancies 51
Notification Date 19-06-2020
Application Start Date 19-06-2020
Application End Date 18-07-2020
Application Fees ₹150/-
Download Application Form Download Application

CANDIDATES CAN DOWNLOAD SALESMAN  APPLICATION FORM IN THIS WEBSITE AND APPLY OFFLINE ONLY FOR THE POST OF SALESMAN  IN DHARMAPURI DISTRICT AS PER THE NOTIFICATION NO.02/2020 DATED: 19.06.2020.

தருமபுரி மாவட்டத்தில் பொதுவிநியோகத்திட்ட விற்பனையாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும்
விண்ணப்பதாரர்கள் இந்த இணையதளத்தில் விண்ணப்பப் படிவத்தினைப் பதிவிறக்கம் செய்து அறிவிப்பு
எண் 02/2020 நாள் 19.06.2020ன்படி ஆப்லைனில் (OFFLINE) மட்டும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

Advertisement Number 022019
Name of the Post ASSISTANT-DHARMAPURI COOPERATIVE TOWN BANK
No Of Vacancies 7
Notification Date 11-03-2020
Application Start Date 11-03-2020
Application End Date 20-04-2020
Exam Date பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
Application Fees ₹250/-
ASSISTANT-DHARMAPURI COOPERATIVE TOWN BANK
Advertisement Number 012019
Name of the Post assistant - dharmapuri district central cooperative bank
No Of Vacancies 112
Notification Date 11-03-2020
Application Start Date 11-03-2020
Application End Date 20-04-2020
Exam Date பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
Application Fees ₹250/-
ASSISTANT - DHARMAPURI DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK